Secdede ne söyler?

(Bölümün numarası 6; Page No. 440)  Secdede ne söyler?. Dördüncü soru, (9424) no'lu fetvadan: Soru 4: Peygamber (s.a.v.) secdede iken ne söylerdi? Peygamber'in (s.a.v.) secdede söylediği en faziletli dua nedir?.


Cevap 4: Hz. Peygamber secde yaparken şöyle derdi: Yüce rabbimi bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bazen şöyle derdi: Allah'ım! Benim bütün günahlarımı, küçüğünü, büyüğünü, öncekini, sonrakini, açığını ve gizlisini hepsini affet. Bazen şöyle derdi: (Ey) çok tesbih ve takdis edilen, meleklerin ve ruh’un Rabbi. Bazen de şöyle derdi: (Bölümün numarası 6; Page No. 441) Ey Allah'ım! sana hamdetmekle seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yarabbi beni affet. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği rivayet olunmuştur: Kulun rabbine en yakın olduğu an, secde halidir; öyleyse bolca dua edin! Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hadis, secdede güzel duaların çok yapılmasının meşruluğuna delalet eder. Namaz ister farz, isterse nafile olsun fark etmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: