Rüku'dan kalktığında ne der

(Bölümün numarası 6; Page No. 432)  Rüku'dan kalktığında ne der?. (7332) no'lu fetva: Soru: Ben küfür diyarı İtalya'da yaşıyorum. Mevlam bana orada bir süre ikamet etmeyi takdir etti. Müslümanların durumu bu. Ben orada, devlet tarafından tanınmadığı için, beş vakit namazın kılınmadığı, sadece Cuma namazının ikame edildiği bir cami buldum. Zira İtalya'da dünyada Hristiyanların lideri olan Vatikan bulunmaktadır. Burada mühim olan, Cuma namazı için camiye girdiğim zaman, imamın namazda rükudan kalkarken, "rabbenâ ve leke'l-hamd" dediğini gördüm. Bu bana ilginç geldi, çünkü bunu "semiallâhü limen hamideh" yerine açık tan sesli olarak söylüyor. Kendisine dedim ki: Müslüman âlimlerin arkasında çok namaz kıldım, rükudan kalkarken "semiallâhü limen hamideh" diyorlardı, sen bunu nereden getirdin? Bana: "bu sünnettir" dedi ve şu hadisi zikretti: Kim bir sünneti ihya ederse, o kimse için ihya ettiği sünnetin mükafatı ve kıyamete dek o sünnetle amel edeceklerin mükafatı vardır. Ben de ona dedim ki: "Bu sünnet değildir, eğer sünnet olsaydı ehl-i sünnetten onu işitirdim, özellikle Allah bana hac farizasını yapmayı nasip etti, 1980 yılında İtalya'dan oraya gittim ve oraya geri döndüm. Bazı kitapları okudum ve böyle bir şey göremedim." Bana dedi ki: "Ben onu, "Muhtasar-ı Sahih-i Müslim", (Bölümün numarası 6; Page No. 433) sayfa 84 de, 296 nolu hadiste okudum." Onunla birlikte hadise baktım ve ona dedim ki: "Ben bu hadisten bir şey anlamadım, bu namazda dua hadisleriyle ilgili, mesela ondan önceki hadisler böyle söylüyor." O: "Hayır" dedi ve bunun üzerinde ısrar etti. Sonra anladım ki, o Mısır'da bir insanın görüşüne uymaktadır. Onun beklenen mehdi olduğuna inanmaktadırlar ve o bu şekilde namaz kılıyor. Fiili olarak müslüman gençlerden bir çoğunun bu görüşte olduğunu gördüm. Ben ona: "Aramızı müslüman âlimlerden birisi bulur" dedim ve size yazma konusunda ittifak ettik. Mümkün olan en kısa zamanda bu konunun açıklamasını rica ediyorum. Çünkü bu imamın arkasında namazın sahihliği konusunda müslümanlardan bir çoğu arasında şüphe meydana gelmiştir. Bu, Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilmemişse onun arkasında namaz kılmak caiz midir?. Bu sözün sıhhati nedir? Bu bid'at mıdır, yoksa onun iddia ettiği gibi sünnet midir?. Onun arkasında namaz kılmaktan mutmain olabilmemiz için bunun geniş açıklamasını rica ediyorum. Zira müslümanların çoğu, bir çok islami konularda ondan fetva soruyorlar. Bizim için burada, hüküm verilebilecek bir kaynak yoktur, hatta müslümanın müracaat edebileceği çok az kitap bulunmaktadır.


Cevap: Ebu Said el-Hudri'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v.) başını rüku'dan kaldırınca: "Rabbim yer ve gökler dolusu hamd sana olsun" derdi. Zikredilen hadis, "Muhtasar-ı Sahih-i Müslim" dedir. Bundan maksat, rüku'dan kalkınca ve imam "semiallâhü limen hamideh" dedikten sonra yapılan zikirdir. Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine (Bölümün numarası 6; Page No. 434)  göre, şöyle demiştir: Allah Rasûlü (s.a.v.) namaza başlarken tekbir alarak başlardı. Sonra rükûya giderken de tekbir getirirdi. Rüku'dan kalkarken "Allah kendisine hamd edeni işitti." der ve ayakta iken: "Rabbimiz hamd sanadır" derdi. Bu hadis, "Muhtasar-ı Müslim", sayfa 78 de, 274 nolu hadistir. Bu hadis, Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadisten maksadın, "semiallâhü limen hamideh" dedikten sonra "rabbenâ ve leke'l- Hamd" sözü olduğunu açıklamaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki, "semiallâhü limen hamideh" yerine rükudan kalkarken "rabbenâ ve leke'l-Hamd" demek, bid'attır ve namazda zikirleri yerinden tahrif etmektir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: