İmama uyanın kırâ'atı

(Bölümün numarası 6; Page No. 407)  İmama uyanın kırâ'atı (1689) no'lu fetva: Soru: Adamın biri imamı rükudan doğrulmadan (semiallahulimen hamideh) demesine az kala idrak etti. Birisi diyor ki namaza Fâtiha'yı okumadan gir, bir diğeri ise; imama geç kalmış olsan bile Fâtiha'yı okuman gerekir diyor.


Cevap: Her kim namaza imam rüku'dayken girdiyse o reka'ti yakalamıştır. Bu konuda asıl olan Ebi Bekre es-Sekafı (r.a.) hadisidir. Sahabeden Ebi Bekre adındaki kimse Allah resulü (s.a.v.) rüku'da iken ona ulaşmış ve saf'a yetişmeden önce rüku'a gitmiştir. Bu durum Allah resulü'ne arz edilince Hz. Peygamber kendisine: Allah gayretini arttırsın, ama bir daha bunu tekrarlama demiştir. Bunu İmam Ahmed Buhari Ebu Davud Nesai Ve İbn-i Hibban rivayet etmiştir ve bu hadis o reka'tın itibar edilmesinde açık bir delildir. Çünkü peygamber (s.a.v.) ondan o reka'tı geri iade etmesini istememiştir. Teşri'de asıl olan ise genelleşmesidir, bu ise dört imamın ve cumhuru ulemanın görüşüdür.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: