Namaz kılmak nehyedilen vakitlerde sebebe bağlı bir namaz kılmak. (Tahiyyetü'l-mescid)

(1607) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: İkindi namazından sonra kesin olarak namaz kılınması yasak mı, yoksa belirli bir zaman için caiz midir?


Cevap 5: Kim bir namazı unutur yahut uyuyakalır da, ancak ikindi namazını kıldıktan sonra hatırlarsa, hangi vakit olursa olsun, uyandığı zaman ve hatırladığı zaman onu kılması gerekir. Zira Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bir namazı unutur yahut uyuyakalırsa hatırladığı zaman onu kılsın, bunun keffareti ancak budur. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir. İkindi namazından sonra camiye giren kimse, o vakit ile güneşin batması arasında tahıyyetü'l-mescidi kılar. Âlimlerin sahih olan görüşüne göre, iki rekat tavaf namazı ve güneş tutulması namazı gibi sebeplere bağlı olan diğer nafileler de bunun gibidir. Yine Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz camiye girdiği zaman, iki rekat kılmadıkça oturmasın. Yine Peygamber (s.a.v.) güneş tutulması hakkında şöyle buyurmuştur: Onu (Ay veya Güneş tutulmasını) gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın ve dua edin. Cübeyr b. Mut'im'den rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 7; Page No. 281)  Ey Abdi Menâf oğulları, gece ve gündüzün herhangi bir saatinde bu beyti tavaf eden ve namaz kılan hiç kimseye mani olmayınız. Hadisi Ahmed ve Sünen sahipleri rivayet etmişlerdir. Sebeplere bağlı olmayan mutlak nafilelere gelince, bunun nehyedilen vakitlerde kılınması caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: