Namaz kılmak nehyedilen vakitlerde sebebe bağlı bir namaz kılmak. (Tahiyyetü'l-mescid)

(2612) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: (Bölümün numarası 7; Page No. 279) Hangi camide olursa olsun, ikindi namazından ve sabah namazından sonra tahıyyetü'l-mescid caiz midir? Yoksa diğer camiler hariç, nehyedilen vakitte bu, sadece Harameyn camilerine mi mahsustur? Yoksa bu, Harameyn de dahil bütün camilerde nehyedilen vakitte yasak mıdır?


Cevap 7: Âlimlerin iki görüşünden sahih olanına göre, üç cami haricinde de olsa, insan camiye girdiği zaman, nehyedilen vakitte de olsa tahıyyetü'l-mescid namazını kılar. Şu hadisin umum manasıyla amel ederek: Sizden biriniz camiye girdiği zaman, iki rekat kılmadıkça oturmasın. Güneşin doğuşu, batışı ve istiva vaktinde ve ikindiden sonra namaz kılmaktan nehiyle ilgili hadisleri, farzlar hariç mutlak nafileye ve tahıyyetü'l-mescid ve iki rekat tavaf namazı gibi sebebe bağlı nafilelere hamlederek, bunların her biri, ikindiden sonra ve sabahtan sonra ve nehyedilen diğer vakitlerde ve diğer camilerde kılınır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: