Namaz kılmak nehyedilen vakitlerde sebebe bağlı bir namaz kılmak. (Tahiyyetü'l-mescid)

(Bölümün numarası 7; Page No. 271)  Namaz kılmak nehyedilen vakitlerde sebebe bağlı bir namaz kılmak. (Bölümün numarası 7; Page No. 272)  Tahiyyetü'l-mescid. (6914) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Bu konuda Peygamber'den (s.a.v.) bazı hadisler rivayet edilmiştir ki, onlardan biri İbn Ömer'in (r.a.) şu hadisidir: Peygamber'den (s.a.v.) on rekat öğrendim. Öğleden önce iki rekat ve sonra iki rekat, akşamdan sonra evinde iki rekat, yatsıdan sonra evinde iki rekat ve sabah namazından önce iki rekat. Hadisi Buhari rivayet etmiştir. Ümmü Habibe binti Ebu Süfyan'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. Kim bir gün ve gecede on iki rekat namaz kılarsa cennette kendisine bir ev bina edilir. Öğleden önce dört ve sonra iki, akşamdan sonra iki, yatsıdan sonra iki ve sabahtan önce iki rekat. Hadisi Tirmizi rivayet etmiş ve "hasen ve sahihtir" demiştir.İki rekat tahiyyetü'l-mescid namazı, yukarıda zikredilen rekatlara dahil midir? Aynı şekilde yatsıdan sonraki iki rekattan maksat, vitrin iki rekatı mıdır?


Cevap 6: Farzlardan önceki revatipler, tahiyyetü'l-mescid yerine de geçer. Zira bundan maksat, her hangi bir namaz kılmadan camide oturmamaktır. Revatibi yerine getirince, bu yeteridir. Aynı şekilde geldiği zaman, namaz için kamet getirilmişse farz namaz, tahiyyetü'l-mescid yerine geçer.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: