Namaz kılmak nehyedilen vakitlerde sebebe bağlı bir namaz kılmak. (Tahiyyetü'l-mescid)

(6391) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Camiye girdiğim zaman, namaz için ezan okunuyordu. Tahiyyetü'l-mescid namazını kılayım mı, yoksa ezan bitinceye kadar bekliyeyim mi?


Cevap 4: Efdal olan, önce ezana icabet etmesi, sonra iki fazileti de kazanmak için tahiyyetü'l-mescid namazını kılmasıdır. Bu konuda durum geniştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: