Namaz kılanın sütresi

(2671) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bazı imamlar, cami içinde her namaz kılanın önüne bir taş yahut bir demir parçası konulmasını söylüyorlar. Bu konuda İslam'ın görüşü nedir?


Cevap 2: Resûlüllah'ın (s.a.v.) kavli sünneti, bir sütreye doğru namaz kılma emridir. Peygamber (s.a.v.) bir sütreye doğru namaz kılardı. Ebu Said'den rivayet edildiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz namaz kıldığı zaman bir sütreye doğru namaz kılsın ve ona yaklaşsın. Hadisi Ebu Davud ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz namaz kılacağı zaman yüzü tarafına bir şey koysun, bir şey bulamazsa bir asa (sopa) diksin, yanında asa da yoksa bir çizgi çizsin, bu durumda önünden geçen ona zarar vermez. Hadisi Ahmed, Ebu Davud ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Yine Sehl b. Sa'd'den şöyle rivayet edilmiştir: Peygamberin (s.a.v.) namazgahı ile duvar arası bir koyun geçecek kadardı. Hadis müttefekun aleyhtir. Bilal'den rivayet edilen hadis ise şöyledir: Hz. Peygamber (s.a.v.) Ka'be'ye girdi ve namaz kıldı, kendisiyle duvar arasında yaklaşık üç zira vardı. Hadisi Ahmed ve Nesai rivayet etmişlerdir. Camide her namaz kılanın önüne bir taş yahut demir konulmasına gelince, bunun aslı yoktur ve bunu yapmak da gerekmez. Çünkü, Peygamber'in (s.a.v.) zamanında yahut sahabesinin (r.a.) zamanında böyle bir şey mevcut olsaydı, bize nakledilirdi. Nakledilmediğine göre, bu, onun olmadığını gösterir. Çünkü imamın sütresi, me'mum için de sütredir. (Bölümün numarası 7; Page No. 79) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: