Namaz kılanın sütresi

(Bölümün numarası 7; Page No. 74) Boş sayfa (Bölümün numarası 7; Page No. 75)  Namaz kılanın sütresi. (Bölümün numarası 7; Page No. 76)  Sütre koymak. (2613) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Ben bazı mürşidlerin, yaklaşık uzunluğu yarım metre olan tahtadan bir parçayı sütre olarak camide önlerine diktiklerine şahid oldum. Onlar: "Bunu kim yapmazsa günahkar olur" diyorlar. Onlara: "Önünüze dikeceğiniz bu sütreyi bulamazsa" dedim. Onlar: "Gerekli, gerekli" dediler.


Cevap 1: Sütreye doğru namaz kılmak, hazarda ve seferde, farzda ve nafilede ve camide ve diğer yerlerde sünnettir. Şu hadis umum ifade etmektedir: Sizden biriniz namaz kıldığı zaman bir sütreye doğru namaz kılsın ve ona yaklaşsın. Hadisi Ebu Davud ceyyid senediyle rivayet etmiştir. Yine Buhari ve Müslim'in Ebu Cuhayfe'den (r.a.) rivayet ettiklerine göre, o, şöyle demiştir: Peygamber'in (s.a.v.) önüne bir mızrak dikildi ve öne geçip öğle namazını iki rekat olarak kıldırdı. Önünden eşek, köpek geçerdi de engel olunmazdı. Müslim'in Talha b. Ubeydullah'tan rivayet ettiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz önüne binitinin eğerinin arka kısmı kadar bir şey koyduğu zaman, namazı kılsın ve onun önünden geçen kimseye aldırış etmesin. (Bölümün numarası 7; Page No. 77) Yukarı da zikredilen hadisten dolayı, sütresine yakın durması sünnettir. Sahabe (r.a.), hazarda camide namaz kıldıkları zaman, nafile kılarken camideki direklere doğru durmaya çalışırlardı. Ancak onların, camide namazda sütre olsun diye ağaçtan bir parçayı önlerine diktiklerine dair bir şey rivayet edilmemiştir. Bilakis caminin duvarına ve direklerine doğru namaz kılarlardı. Bu konuda külfet çıkarmamak gerekir. Din kolaylık dinidir. Kim dinde zorluk çıkarmaya kalkarsa din ona galip gelir. Zira sütre emri, istihbab içindir, vücup için değildir. Zira: Peygamber (s.a.v.) Mina'da duvarın dışında bir şeye yönelerek insanlara namaz kıldırdı. rivayeti vardır ve hadiste sütre kullandığı zikdedilmemiştir. Yine İmam Ahmed, Ebu Davud ve Nesai'nin, İbn Abbas'tan (r.a.) rivayet ettiklerine göre, o şöyle demiştir: Rasûlüllah (s.a.v.) boş bir alanda namaz kıldı ve önünde bir şey yoktu. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: