Namazda eleri kaldırmak

(Bölümün numarası 6; Page No. 347)  Namazda elleri kaldırmak. Birinci soru, (2763) no'lu fetvadan: Soru 1: Peygamber (s.a.v.) namaza başlarken, rükuya eğilirken, rükudan kalkarken ve tahıyyattan sonra ikinci rekattan üçüncü rekata ayağa kalkarken ellerini kaldırır mıydı ve sağ elini sol eli üzerine koyar mıydı? Bu sünnet, Peygamber'in (s.a.v.) sünnetlerinden midir? Ellerin salıverilmesiyle ilgili bir hadis var mıdır? Sahih sünnete temessük edebilmemiz için bizi bilgilendiriniz.


Cevap 1: Evet, soruda zikredilen yerlerde namazda elleri kaldırmak Peygamber'in (s.a.v.) sünnetindendir. Abdullah b. Ömer'den (r.a.) rivayet edildiğine göre O şöyle demiştir: Allah Resûlü'nün (s.a.v.) namaza başlarken ellerini omuzları hizasına kaldırdığını gördüm. Rükuya eğilirken aynı şeyi yapar ve rükudan başını kaldırırken de aynı şeyi yapardı ve "Semia'llahu limen hamideh" der ve secdede bunu yapmazdı. Ondan başka bir rivayet de şöyledir: (Bölümün numarası 6; Page No. 348) Allah Rasûlü (s.a.v.) namaza başlarken ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı. Bu iki hadisi Buhari, Müslim ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Yine şöyle bir rivayet vardır: İbn-i Ömer'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, o namaza başlayacağı zaman tekbir getirir ve ellerini kaldırırdı. Bu, İbn-i Ömer'in Peygamber'e (s.a.v.) dayandırdığı merfu hadislerdendir. Hadisi Buhari ve Nesai rivayet etmişlerdir. Yine bu, Ebu Hamid es-Saidi'nin Peygamber'den (s.a.v.) rivayet ettiği hadiste de sabittir. Sağ elin sol üzerin konmasına gelince, bu da namazın sünnetlerindendir. Zira İmam Ahmed ve Buhari'nin Ebu Hâzım'den rivayet ettiklerine göre, Sehl b. Sa'd (r.a.) şöyle demiştir: İnsanlar, namazda adamın sağ elini sol kolu üzerine koymasıyla emrolunmuşlardı. Ebu Hazım şöyle demiştir: Bunun ancak Allah Rasûlü'ne (s.a.v.) isnad edildiğini biliyorum. (Bölümün numarası 6; Page No. 349) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salat ve selam olsun.


Tags: