Caminin yıkılıp yeniden yapılması

(8112) no'lu fetva: Soru: Babam Mekke-i Mükerreme'nin mahallelerinden birinde (Bölümün numarası 6; Page No. 234) bütün imkanlarını kullanarak bir mescit inşa etti. İmamın, müezzinin maaşı, elektrik, su parası gibi masrafları da ödemeye halen devam etmektedir. Şu da var ki mescit zemin katta olup çevresindeki yıkıntılarla zeminden aşağıya gömülmüş durumda. Babam şimdi de mescidi yıkıp yeniden yapmak niyetinde. Mescidin yıkılıp tekrar yapılmasındaki ana neden, mescidin çevresinin, mescidi de altında bırakan sel sularıyla gelen şeylerin altında kalmış olmasıdır. Mescidin yüksekliği 3 metre. Mescidi şu an içinde bulunduğumuz binaya bir metre kadar dahil ettiğimizde üç metreden sadece iki metre kalıyor. İki metrelik yükseklik de vantilatör vb. malzemelerin montajına imkan vermemektedir. Mescidi yıktığımız zaman aşağıdaki şekilde yeniden inşa etmemiz gerekecek:1- Her şeyden önce mescidin yükselmesi için bir metrelik bir dolgu yapılacak. 2- Zemin katın üçte biri abdesthane, tuvalet ve merdiven için olacak. Çünkü eski binada abdest yeri bulunuyordu. Zemin katın geri kalan üçte ikisinde dükkanlar olacak. Bunların kiraları bugün de, yarın da, babamın vefatından sonra da mescidin harcamaları için kullanılacak. 3- Birinci kat, önceki gibi mescit olacak ve sonrasında da minare olacak.4- Bu mescid Hüseyin Neccar Mescidi olarak bilinmektedir.Bu konuyla ilgili fetva vermenizi istirham ediyorum. Babamın niyet ettiği gibi mecsidi yıkıp yukarıda belirtilen şekilde yeniden inşa etmesi caiz midir? Bizi bilgilendirmenizi rica ederim.


Cevap: Durum anlattığınız gibiyse, sözü edilen maslahattan dolayı yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: