Küsuf (güneş tutulması) namazı

(Bölümün numarası 8; Page No. 321)  Güneş tutulması namazı. (Bölümün numarası 8; Page No. 322)  Ay tutulmasını bilmesi. (4667) no'lu fetvanın birinci ve ikincisi soruları: Soru 1: Medine gazetesinin H. 4/3/1402 tarih ve 5402 sayılı nüshasında neşredilen şeye muttali olduk ki, gelecek cumartesi günü tam ay tutulması olacak ve geceleyin saat sekiz otuzda başlayacak ve cüzi tutulma, pazar günü gece yarısından sonra 38 dakika sonra sona erecek. Ay, dünyanın gölgesinden sabah saat bir otuz yedide çıkacak. Bu, söylendiği gibi meydana gelmiştir.


(Bölümün numarası 8; Page No. 323) Cevap 1: Ay tutulması ve güneş tutulması, yıldızların seyrinin hesap edilmesi yoluyla bilinebilir. Yine bu yolla, bunun tam ve yarım tutulma şeklinde olacağı da bilinebilir ve bunda bir gariplik yoktur. Çünkü o, hiç bir kimse için gaybi işlerden değildir. Bilakis yıldızların seyrinin hesabını bilmeyen kimselere göre gaybidir ve bu ilmi bilenlere göre gaybi değildir. Çünkü o, bu ilim gibi basit bir sebeple onu bilebilir. Bu, küsufun ve husûfun, Rablerine dönmeleri ve Ona itaatta istikamet üzere olmaları için, onunla kullarını korkuttuğu Allah Te'âlâ'nın ayetlerinden bir ayet olmasına ters değildir. Fakat onları tasdik etmek ve onların sözleriyle amel etmek caiz değildir. Çünkü onlar hata edebilirler. Ancak dayanak, küsûfün görülmesidir. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Şüphesiz güneş ve ay, Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Herhangi bir kimsenin ölümü veya dünyaya gelmesi yüzünden tutulmazlar, fakat Allah onları kullarını korkutmak için gönderir. Siz onların tutulduğunu gördüğünüz zaman, tutulma sona erinceye kadar namaz kılınız ve dua ediniz. Soru 2: Hava durumlarını gözetleyen rasathaneler şöyle diyorlar: Gelecek 24 saat zarfında beklenen hava durumu, genel olarak açık yahut yurdun çoğu bulutlu ve gök gürültülü fırtınalı olacak. Şuraya yahut oraya yağmur düşecek. Rüzgar kuzeyden yahut güneyden esecek yahut aksi olacak. (ilh) Cevap 2: Hava durumunu bilme, rüzgarın yahut fırtınanın esmesini tahmin etme, yahut bulutun meydana gelmesi ve yağmurun yağmasını tahmin etme, Allah'ın kevnî kanunlarını bilmeye dayanır. Genel olarak ilmi nazariyeler yahut normal tecrübeler yoluyla bu kanunlar hakkında uzmanlığı bulunan kimseler için, bir bilgi değil bir zan meydana gelebilir ve bunu tahmin eder ve bilgiyle değil zanla onu haber verir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: