Gece namazı

(1405) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: (Bölümün numarası 7; Page No. 225) Bir müslüman nafile kılmak için fecirden önce kalktı ve namaz kılarken sabah ezanı okundu, o biliyor ki, namaz çeyrek saat sonra olacak. Namaza devam eder mi, yoksa vitri kılar, sonra sabah namazının sünnetini mi kılar?


Cevap 4: Gece namazı ve vitir namazının vakti, yatsı namazından sonra fecrin doğmasına kadardır. Fecir doğunca şahsın üzerinde gece namazından bir şey kalsın yahut kalmasın, ancak vitri kılar. Bu kimse öğleden önce gündüzleyin gece namazından kalanı kılar ve vitre bir rekat ilave etmek suretiyle iki rekat kılar. Bu konuda asıl dayanak Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edilen hadisdir ki, o şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) gecenin hepsinde, gecenin evvelinde, ortasında ve sonunda vitir kılmıştır. Onun vitri seher vaktinde sona ermiştir. Hadis müttefekun aleyhtir. Ebu Said el-Hudri'nin (r.a.), Peygamber'den (s.a.v.) rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuştur: Vitir namazını sabah fecir doğmazdan önce kılın. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yine İbn Ömer'in (r.a.), Peygamber'den (s.a.v.) rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuştur: Fecir doğduğu zaman bütün gece ve vitir namazı bitmiştir, dolayısıyla vitir namazını fecir doğmazdan önce kılın. Hadisi Tirmizi rivayet etmiştir. Rivayet edildiğine göre Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir: (Bölümün numarası 7; Page No. 226) Peygamber (s.a.v.) uyku yahut ağrıdan dolayı gece namazını kılamadığı zaman, gündüz on iki rekat namaz kılardı. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: