Gece namazı

(Bölümün numarası 7; Page No. 219)  Gece namazı (Bölümün numarası 7; Page No. 220)  Gece namazının şekli (3686) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Bir hadiste, Resûlüllah (s.a.v.) dört rekat namaz kılardı, onun güzelliğini sorma, şeklinde geçmektedir. Bu rekatların arasını teşehhüdle ayırır mıydı, yoksa değil mi?


Cevap: Peygamber (s.a.v.) gece namazına iki rekat kılmak suretiyle başlar, sonra namaz kılmaya devam ederdi. Hz. Aişe'den (r.a.) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v) Ramazanda dört rekat namaz kılardı ki, onun güzelliğini ve uzunluğunu sorma, sonra dört rekat namaz kılardı ki, onun güzelliğini ve uzunluğunu sorma, sonra üç rekat namaz kılardı. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine onların Hz. Aişe'den rivayet ettiklerine göre o, şöyle demiştir: Rasûlüllah (s.a.v.) on rekat namaz kılar, her iki rekatta selam verir ve bir rekatla vitir yapardı. Bu cümle, daha önce geçeni açıklamaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki o, her iki rekatı bir teşehhüd ve bir selamla ayırmaktadır. Bu, genel olarak onun (s.a.v.) yaptığı fiillerindendir. Teheccüd namazı hakkında ondan farklı rivayetler de vardır ki, Müslim Sahih'inde ve diğerleri onları rivayet etmişlerdir, dilersen oralara müracat edebilirsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: