Cuma hutbesini okumayan bir kimsenin imameti

(2124) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: İmamın Kur'ân'ı iyi okuması ve hatibin de imam gibi okuyamamasından dolayı, imamın, cuma hutbesini okuyandan başka biri olması caiz midir?


Cevap 2: Sünnet olan, hutbeyi okuyanın cuma namazını da insanlara kıldırmasıdır. Çünkü Peygamber (s.a.v.) buna devam etmiş ve ondan sonra Hulafa-i Raşidin de (r.a.) bunu devam ettirmişlerdir. Onlardan her biri, kendi dönemlerinde hutbe okudukları zaman kendileri insanlara namaz kıldırmışlardır. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Yine şöyle buyurmuştur: Benim ve benden sonra gelecek olan hidayete ermiş raşit halifelerin sünnetine uyunuz. Fakat bir özürden dolayı, bir adam hutbe okur ve bir başkası namaz kıldırırsa, namaz caiz ve sahihtir. Bunu özürsüz olarak yaparsa, sünnetin hilafına olur ve alimlerin iki görüşünden sahih olanına göre namaz sahihtir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: