Cuma hutbesinde dua etmek

Cuma hutbesinde dua etmek. (2819) no'lu fetva: Soru: Bizim cami hatibi, son hutbeyi daima şu sözle bitiriyor: "Esteğfirullahe lî ve lekum ve kâffeti'l- müslimin". Bazen de şöyle diyor: "Es'elullahe lî ve lekumu'l-firdevse'l-a'lâ". Bu, ne güzel dua. Çünkü Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: Biz de aynı şeyler etrafında mırıldanıyoruz. (Bölümün numarası 8; Page No. 232) Fakat me'mumlardan bazıları şöyle diyorlar: Bu, büyük bir gündür. Biz icabet makamındayız, vaktinde istiska duası, müslümanların muzafferiyeti, yöneticilerin hakka tabi olmaları duası ve durumlarının dağılması ve birliklerinin bozulmasıyla ilgili düşmanlara dua ve benzeri münasip dualar gibi, hale uygun uzun dua istiyoruz. Fakat hatip şöyle diyor: Resûlüllah (s.a.v.), halifeler, sahabe ve onlardan sonra gelenler, bu konuda ne olursa olsun duaya bağlı kalmamıştır ve ben onların yolu üzere yürüyorum. Cemaatten bazıları, imamın hutbeyi birçok dua ile bitirmesi ve onların da ona amin demeleri sebebiyle, bu camiyi terk ediyorlar ve evlerinden uzakta başka bir camiye gidiyorlar. Onların, evlerine yakın olan camiyi terk etmelerinde bir delilleri yoktur, ancak imam duaya bağlı kalmıyor. Bu konuda dinin hükmü nedir? Neyi tavsiye edersiniz ve hangisi hak üzeredir?


Cevap: Hutbede imamın müslümanlara duası meşrudur. Peygamber (s.a.v.) bunu yapıyordu. Fakat imamın, belirli bir duaya bağlı kalmaması, bilakis duruma göre değişik dualar yapması gerekir. Onun uzunluğu ve kısalığına gelince, bu, duaya olan ihtiyaca göre değişir. Peygamber (s.a.v.) bazen duayı üç kere tekrar eder, bazen iki kere tekrar ederdi. Hatip hakkında sünnet olan, Peygamber'in (s.a.v.) hutbesinde ve duasında yaptığı şeyi araştırmaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: