Cuma hutbesi bid'atlarından

(Bölümün numarası 8; Page No. 256) (4551) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Cuma günü imam minbere çıktığı zaman sopayla üç kere vurduktan sonra mı müezzin ezan okur? Bunu Peygamber (s.a.v.) yapmış mıdır, yoksa değil mi? Bunu sahabe (r.a.) yapmışlar mıdır, yoksa değil mi?


Cevap 1: Bildiğimiz kadarıyla, ne Peygamber'den (s.a.v.), ne Raşid halifelerin birinden, ne de onun sahabesinin (r.a.) herhangi birinden, onu yaptığına dair bir rivayet gelmemiştir, bilakis o bid'attır. Çünkü Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Bir başka hadis de şöyledir: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir. Son metin Müslim'indir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: