Cuma hutbesi bid'atlarından

Cuma hutbesi bid'atlarından. (5611) no'lu fetvanın altıncı sorusu: Soru 6: Cumanın iki hutbesi arasında Fâtiha okumak sünnet midir yoksa bid'at mıdır?


Cevap 6: Bildiğimiz kadarıyla, ne Hz. Peygamber'den (s.a.v.) ve ne de onun sahabesinden (r.a.), cumanın iki hutbesi arasında onun okunmasına dair rivayet gelmemiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: