İntihar eden ölünün yıkanması

Soru 4: Cenaze arabada taşınıyor ve teşyi edenler de araçta iseler, araba önlerinde mi olmalı?


Cevap 4: Bu konuda durum geniştir. Sünnet, ölüyü teşyi' edenlerin, onun önünde, arkasında, sağında ve solunda olmalarına delalet etmektedir. Ancak efdal olan, yayaların onun önünde ve binenlerin de arkasında olmalarıdır. Zira bu konuda bazı hadisler rivayet edilmiştir. (Bölümün numarası 8; Page No. 362) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: