Cenazenin kefenlenmesi

Cenazenin kefenlenmesi (4141) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Alimlerin sözlerinden anladık ki, erkek cenaze üç elbise ile kefenlenir ve kadın cenaze de beş elbise ile kefenlenir. Kefenlemenin şekli ve baş örtüsü ve göğüs örtüsünün fiili şekli hakkında aramızda ihtilaf meydana geldi. Erkek ve kadın için fiili şekil hakkında bize yazmanızı önce Allah'tan sonra sizlerden istirham ediyoruz. Baş örtüsü ve göğüs örtüsü nasıl konur ve sınırı nedir? Cenaze geniş ve kumaşın genişliği dar ise nasıl sarılır? Kabirde cenazenin yüzü açılır mı? Bağ var ise kefen bağlanır mı ve kabirde bağ çözülür mü yoksa değil mi? Su ile karıştırıldıktan sonra kabir toprağından başucuna konur mu yoksa değil mi?


Cevap 1: Birinci olarak: Erkek, üst üste serilen üç elbise ile kefenlenir ve sırt üstü onun üzerine yatırılır. Sonra üzerine yatırıldığı elbisenin uçları bir birinin üzerine konur ve ikinci ve üçüncü elbise de aynı şekilde yapılır. Kumaşın genişliği cenazeyi örtmeye yetmiyorsa, örttüğü yere kadar uzatılır ve kefen bağlanır sonra kabre konulduğu zaman bağ çözülür.Kadının kefenlenmesine, avret yeri ve etrafının üzerine izar örtmekle başlanır. Sonra vücuda gömlek, sonra başı ve etrafına baş örtüsü, sonra erkeğe yapıldığı gibi zikredildiği şekilde iki lifafe örtülür. Efdal olan, erkek ve kadının kefenlemesinin anlatıldığı şekilde olmasıdır. Onlardan her biri, onu örten bir elbise ile kefenlenirse, yeterlidir.İkinci olarak: Bu konuda bir delil olmadığı için, ister erkek olsun ister kadın olsun kabirde ölünün yüzü açılmaz.Üçüncü olarak: Su ile karıştırılan kabir toprağından ölünün başucuna koymanın meşruiyetine dair bir delil bilmiyoruz, bilakis bunun araştırılması bid'attır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: