Erkeğin kadını yıkaması

Erkeğin kadını yıkaması (1759) no'lu fetva: Soru: Erkeğin, hanımı hariç mahremlerinden birini yıkaması caiz midir?


Cevap: Erkeğin, ister mahrem olsun isterse yabancı olsun, hanımı dışındaki bayanları yıkaması caiz değildir. Ancak yedi yaşından aşağı ölmüş küçük kız çocuğunu yıkayabilir. Buna göre, bir kadın sadece erkeklerin bulunduğu bir yerde ölür, onlar arasında kocası veya bir kadın bulunmazsa, onun avret yerini muhafaza yönü ağır bastığı için, abdest ve yıkama niyetiyle teyemmüm ettirilir. Onun üzerine su dökmek suretiyle de olsa, cenazeyi yıkayan kimse genel olarak, suyu bütün vücuda ulaştırmak için, onun avret yerine gözün temas etmesi ve ona değmesi ve onu çevirmesidir. Ölen ve yanında erkeklerden başka kimse bulunmayan kadın için teyemmüm yaptırmak, onun avret yerini daha muhafaza edici ve onun korunması için daha ihtiyatlı bir davranıştır. Hanımını yıkaması caiz olduğu gibi, vefat ettiği zaman yahut ondan iddet beklerken bir kocanın hareminde olmamak suretiyle, kendisine mübah iken vefat ettiği zaman, şeri bir evlilikle evli olan cariyesi de buna dahildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: