Cenazenin techizi

(7912) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Özellikle ev sahibinin cenazesi olmak üzere cenazeye sarf edilen mallar hakkında âlimlerin görüşü nedir? Bazı âlimlerden işittim ki, varislerin hakkı olduğu için ölünün malından harcanması haramdır.


Cevap 3: Senin maksadın, kefen parası, yıkayıcı, kabir kazıcı, taşıyıcı ve benzeri gibi techiz masrafları ise, bunda bir mahzur yoktur. Çünkü bunlar malından yapılması gerekli ve o konuda önceliklidir. (Bölümün numarası 8; Page No. 352) Maksadın taziye için gelenlere verilen yemek, matem meclisleri yapma masrafları ve benzerleri ise bu, ölünün malından ve başka birinin malından da olsa caiz değildir. Ancak komşulardan ve diğer akrabalardan cenaze sahipleri için yemek gönderilmesi ise, müstehaptır. Çünkü, Cafer b.Ebi Talib'in (r.a.) ölüm haberi gelince Peygamber (s.a.v.), Cafer'in ailesi için yemek hazırlamalarını ailesine emretti ve şöyle buyurdu: "Onların başına, kendilerini meşgul edecek bir durum gelmiştir." Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: