Ölüyü tabutta gömmek

(Bölümün numarası 8; Page No. 438)  ölüyü bir tabutta gömmek (3913) no'lu fetva: Soru : Biz Avustralyanın Sidney eyaletinde yaşıyoruz. Orada ölülerin defni, tabutlara vefat edenleri koymakla tamamlanıyor. Sonra tabut kapatılıyor ve mezarına konuyor, o tabuttan ayrılmıyor ve üzerine toprak konuyor. Buradaki ihtilaf bu İslamda caiz midir? Bir grup caiz diyor ve bir grup caiz değil diyor. Hatta bir grup ölülerinin cesetlerini ülkelerine yolluyorlar. Bununla beraber bir istekleri yok çünkü tabutlarla vefat edenleri defnetmenin caiz olmadığına inanıyorlar. Buna ilave olarak sağlık bakanlığı tahta sandık olmaksızın ölüleri defnetmeye izin vermiyor. Görüşümüz yönünde sağlık bakanlığını ikna etmeye çalışıyoruz ancak şimdiye kadar başarılı olamadık. Eğer yaşadığımız eyaletteki sağlık bakanlığı bize bahane olması için sandıkla ölülerimizin defnetmenin kesinlikle dinimizde haram olduguna emin olursa, ya da sandıklar vasıtasıyla ölülerimizin defninin caiz olduguna emin olunduğunda ülkelerine ölülerinin cesetlerini yollayan kardeşlerimiz için dinimiz de bir bahane olur. Ona harc edilen masrafların bir çoğuyla, müslümanların faydasına olabilecek başka islere vermek mümkündür. Siz şeyhlerden kim bu konuda karar verebilirse sizin fetvanız Avustralyadaki müslümanlar için önemlidir, hızlı bir şekilde cevabınızı işitmeyi ümit ediyoruz.


(Bölümün numarası 8; Page No. 439) Cevap : Doğrusu sünnette tabutta üzeri kapalı veya açık defnedimez. Çünkü onun hakkında ne de peygamberden (s.a.v.) ameli ve kavli hadis, ne de sahabelerinden (Allah onlardan razı olsun) nakledilmemiştir. Hayrın hepsi tabi olmada ve şer bidattadır. Çünkü onda kafire benzeme vardır. Ancak zaruret olmadığında ölünün ülkesine transferi meşru değildir. Ölüm gerçekleştiğinde öldüğü yerde tabutla gömülmesi, orada müslümanlar için kabir olduğu müddetçe ölünün nakli için mazeret yoktur, öldüğü yere onunla gömülür.Tabut içinde defnedilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: