Bayram namazlarının hükmü

(Bölümün numarası 8; Page No. 282) Boş sayfa (Bölümün numarası 8; Page No. 283)  Bayram namazları. (Bölümün numarası 8; Page No. 284)  Bayram namazlarının hükmü. (9555) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Ramazan ve Kurban Bayram namazları vacip midir, yoksa sünnet midir? Onları terk edenin günahı nedir?


Cevap 3: Ramazan ve Kurban Bayram namazlarının her ikisi de farz-ı kifayedir. Bazı âlimler şöyle demişlerdir: Cuma gibi bu ikisi de farz-ı ayındır ve mü'minin onu terk etmesi gerekmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: