Bayram namazının kazası

Bayram namazının kazası. (2328) no'lu fetva: Soru: Mübarek Ramazan Bayramı sabahı, Tâif kenti banliyölerinden birindeki yani Beni Malik Bölgesindeki musallaya varınca, (Bölümün numarası 8; Page No. 306) imam namazı kılmış ve hutbeyi bitirmek üzere bulduk. Namaz için gelip namaz kılamayanlar, orada bulunanlardan birinden kendilerine namaz kıldırmalarını istediler. Onların sayıları elliden fazla idi. İmam hutbe okurken kalktı ve onlara iki rekat namaz kıldırdı. Namazdan sonra onların namazının sahih olmadığıyla ilgili bir münakaşa başladı ve onlardan bir kısmı namaz sahihtir dediler. Namazın sıhhatinin boyutu hakkında cevap vermenizi rica ediyoruz. Allah, her hayırlı işte sizi muvaffak kılsın ve Allah'ın selamı üzerinize olsun.


Cevap: Bayram namazları farz-ı kifayedir. Yeteri kadar kimse onu kılarsa, diğerlerinden günah düşer. Soru şu şekildedir: Birinci olarak namaz kılan ve imamın kendilerine hutbe okuduğu kimselerden farzın edası yerine gelmiştir, kim kaçırmış ve onu kaza etmek isterse, bu ona müstehap olur. Ondan sonra hutbe okumaksızın kendi şekli üzere onu kılar. İmam Malik Şafii, Ahmed, Nehai ve diğer ilim adamları bu görüştedirler. Bu konudaki kaynak, Peygamber'in (s.a.v.) şu hadisidir: Namaza geldiğiniz zaman, sekinet ve vakarla yürüyünüz. Yetiştiğinizi kılın, yetişemediğiniz kısmını tamamlayın. Enes'ten (r.a.) rivayet edildiğine göre, o bayram namazını imamla kılmayı kaçırdığı zaman, ailesini ve mevalisini toplar, sonra onun mevlası Abdullah b. Ebi Utbe kalkar ve onlara iki rekat namaz kıldırır ve o iki rekatta tekbir getirirdi. Bayram günü imam hutbedeyken gelen kimsenin, iki maslahatı birleştirmek için, hutbeyi dinlemesi ve bundan sonra namazı kaza etmesi gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: