Dine sövmek

(Bölümün numarası 2; Page No. 12)  Dine sövmek İkinci soru (3419) no'lu fetvadan: Soru 2: Oturduğum evin içerisinde, bazen sakalını uzatan bazen kesen, yalan söyleyen, Anne ve babasına isyan eden ve dine söven bir şahıs var. İşin özü şu ki, bu şahsın üzerinde (Allah korusun) bir takım nifak alametleri bulunmaktadır. Aramızda bir hadise meydana geldi şöyle ki, on dakika içerisinde 7 ya da 8 defa benim adımda dine sövdü. Ben bu adamı sevmiyorum, böylesi insanlara selam verilir mi? Bana selam vermesi durumunda ona cevap vermelimiyim? Bize bilgi verin.


Cevap 2: Dine sövmek, (Allah korusun) naslar ve alimlerin icma'ı ile sabit olan apaçık bir küfürdür. Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur; O'nun âyetleriyle ve O'nun peygamberi ile mi alay ediyordunuz?(65)(Boşuna) özür dilemeyin; çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Bu manada gelen diğer başka ayetler de buna delildir. Bu insana nasihat edilmesi ve yaptıklarının yanlış olduğu anlatılması gereklidir. Bu çağrıya cevap verirse hamdolsun deriz, eğer kabul etmezse, dine söven birisi olarak ona selam verilmez. Şayet o selam verirse ona cevap verilmez, davetine icabet edilmez. Tevbe etmesi veya devlet lideri tarafından kendisine yönelik Allah'ın hükmü olan ölüm fermanı verilinceye kadar bütünüyle terkedilmesi ve yanlız başına bırakılması gereklidir. Peygamber'in (s.a.v.) şu sözü buna delildir. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. (Bu hadisi, İmam Buhari sahih'in de (Bölümün numarası 2; Page No. 13) İbni Abbas'ın (r.a.) hadisinden nakil etmiştir.) İslam'ı benimsemiş birisinin dine sövmesi durumunda kendi dinini değiştirdiği şüphe götürmez bir gerçektir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: