İçerisinde kabir bulunan mescitte namaz kılmak

İkinci soru (6425) no'lu fetvadan: Soru 2: İçerisinde kabir bulunan bir mescitte, zaruret sebebiyle veya başka cami bulunmadığı için -şunu da söyliyim, eğer orda namaz kılmazsam ne cuma, ne de cemaatla birlikte herhangi bir namaz kılamam- namaz kılmak caiz midir?


Cevap 2: Cami içine defnedilmiş bu kabir veya kabirleri kazmak, içindeki naaşları genel mezarlık ve benzeri yerlere nakletmek ve oraya gömmek gerekiyor. İçerisinde kabir bulunduğu sürece o mescitte namaz kılmak caiz değildir. Gücün ölçüsünde, cuma ve cemaatla namaz için başka camiler araman gerekir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: