Kurbanın meşruluğunun delili

(Bölümün numarası 11; Page No. 404) (4382) no'lu fetvanın birinci, ikinci ve dördüncü soruları. Soru 1: Karım babamla birlikte aynı evde oturmaktadır. Bir kurban babam ve benim için yeterli olur mu yoksa olmaz mı?


Cevap 1: Durum söylediğin gibi ise yani baba ve oğlu aynı evde oturmakta ise bir kurban senin, babanın, eşinin ve babanın eşininn adına yeterli olur. Aile halkı adına kesilen bir kurban sünnetin ifa edilmesi için yeterli olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: