Hacı tekrarlamak

(Bölümün numarası 11; Page No. 15) (11303) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Babam yaklaşık 40 sene önce yaya olarak daha önce bir hac yaptı. Birisi vefatından en az üç sene olmak üzere iki de umre yaptı. O okuma yazma bilmeyen bir adam ve bu haccı nasıl eda ettiğini bilmiyorum. Onun yerine hac yapmam gerekir mi? Bu konuda zat-ı âlinizin görüşünüzü nedir?


Cevap 3: Haccı, ömürde ancak bir kere yapmak gerekir. Amellerin ve hac menasikinin yerine getirilmesinde asıl olan, ondan kurtulmaktır. Dolayısıyla ikinci kere hac yapılması gerekmez. Fakat babanın yerine hac yaparsan nafile olur ve Allah senden kabul buyurursa, bunda senin için ve onun için büyük bir ecir vardır.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: