Hacı tekrarlamak

(Bölümün numarası 11; Page No. 14)  Hacı tekrarlamak (6909) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Arzu eden ve kendisine meşakkat olmayan kimse için her sene hac yapmak iyi midir? Yahut efdal olan, her üç senede bir kere yahut her iki senede bir kere yapmak mıdır?


Cevap 1: Allah, gücü yeten her mükellefe ömürde bir kere hac yapmayı farz kılmıştır. Bundan fazla yaparsa, bu nafiledir ve onunla Allah'a yaklaştığı bir kurbiyettir. Nafile hac hakkında sayıyla bir sınırlama rivayeti gelmemiştir. Ancak onun tekrarı, mükellefin mali, sıhhi ve akraba ve fakirlerden etrafındaki kimselerin durumuna, ümmetin genel maslahatlarının değişik olmasına ve canıyla ve malıyla ona destek olmasına ve ümmet arasındaki konumuna ve mukim iken ve hac ve diğer seferlerde ona faydalı olmasına göre değişiklik arz eder. Hepsi şartlarına, hangisinin kendisine ve ümmete daha faydalı olmasına bakar ve ona göre diğerine tercihte bulunur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: