Veda tavafının hükümleri

Veda tavafı. (4448) no'lu fetvanın birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı soruları: Soru 1: Veda tavafından sonra Mekke’de alış veriş haram mı? Değil mi?


1: Veda tavafından sonra alış veriş haram değildir. Ancak hacı veda tavafından sonra Mekke’den hemen ayrılmayıp biraz geciktiyse veda tavafını iade etmesi gerekir. (Bölümün numarası 11; Page No. 299)  Soru 3: Hac vakti dışında umre için veda tavafı var mı? Yok mu? Cevap 3: Ulemanın sahih görüşüne göre, umre için veda tavafı zorunlu değildir. Ancak istenildiğinde yapılabilir. Özellikle umreyi tamamladıktan sonra Mekke’de belli bir süre kalan kişinin, Mekke’den çıkmadan evvel veda tavafını yapması iyi olur. Soru 4: Hayızlı kadın veda tavafından muaf olur mu? Yoksa onun da mı yapması gerekiyor? Cevap 4: Evet, kadın Mekke’den çıktığında hayızlı ise veda tavafından muaftır. Aynı şekilde lohusalı kadında muaftır. Nitekim İbn Abbas (r.a.) şöyle diyor: " İnsanlara son işlerinin Beyt'e veda tavafı yapmak olduğu emrolundu. Ancak bu tavaf hayızlı kadın hacılardan hafifletildi." Hadisin sıhhati üzerinde ittifak edilmiştir. Soru 6: Veda tavafında bulunan kişi, veda kapısından çıkması zorunlu mu? Ve aynı şekilde girişin, selam kapısından olması gerekiyor mu? Cevap 6: Veda tavafında bulunan kişinin veda kapısından çıkması da gerekmiyor. Tavafu’l-kudum yapmaya gelen de babu’s-selamdan giriş yapması gerekmiyor. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: