Temizlik, tavafın sahih olması için bir şarttır

(11339) no'lu fetva: Soru: Hac farizasını yerine getirdim. Benimle birlikte altı erkek ve yedi kadın vardı, hep beraber Ebyar-ı Ali'den ihrama girdik. Beyt-i Haram'a ulaşınca, oraya girmeden büyük bir izdiham gördük. Öyle ki, sıkışmamıza ve kadınların kaybolmasına sebep olacaktı. Mescid-i Haram'ın kapısından girmeden önce babama: Bizi bırak abdest alalım, (Bölümün numarası 11; Page No. 239) dedim. Ben abdestli değildim ve benimle birlikte bulunan üç kadın da abdestli değillerdi. Fakat babam beni, "abdest içerde " diyerek azarladı. Ben içeride abdest alınamayacağını biliyorum ve bunu ona haber verdim. Fakat beni azarlamaya devam etti ve sustum. Mescid-i Haram'a girince: Abdest nerede diye sordum. Dedi ki: Haydi tavaf et. Kendisine: Babacığım, abdestsiz tavaf caiz değildir, dedim. Fakat fayda vermedi. Onun ikna edilmesinde ve beraberindekilerin ikna edilmesinde fayda olmayacağını anlayınca gittim ve onları terk ettim. Sonra dışarıda abdest aldım ve döndüm. Sonra tavaf yaptım, sa'y yaptım, tıraş oldum ve çıktım. Fakat üç kadın, abdestsiz olarak tavaf yaptılar, sa'y yaptılar ve ihramdan çıktılar. Sekizinci günü ihrama girdik ve dokuzuncu günü Arafat'a gittik. Arafe günü güneş battıktan sonra arabalara bindik ve Müzdelife'ye gittik. Oraya yaklaşık akşam saat dokuzda ulaştık ve akşam ve yatsıyı kısaltarak ve cem' yaparak kıldık. Fakat babam ve arkadaşları: Buradaki kötü kokudan dolayı bu yerden biraz gidelim, dediler. Bindik fakat ancak biz geriye dönüşü olmayan otobana çıkınca uyandık. Yolumuza devam ettik ve yaklaşık saat on ikide Arafat'a tekrar vardık. Yolumuza devam ederek Müzdelife'ye geri döndük. Fakat araç sıkışıklığından dolayı yol kapalı idi ve güneş doğuncaya kadar yolda bekledik. Tekrar Müzdelife'ye ulaşınca oturacak yer bulamadık. Çünkü çadırlar Müzdelife'ye bitişik ve çadırımızı Müzdelife'ye kurduk. Kadınlar hariç hepimiz birinci şeytanı taşlamak üzere gittik. Onlardan hiç biri taş atmadı ve onların yerine atmak üzere vekil tayin ettiler. On birinci gece Müzdelife'de geceledik. (Bölümün numarası 11; Page No. 240) On ikinci gece de orada geceledik, ben ise, geceleyecek yer aramaktan yorulunca, on ikinci gece tek başına Mina'da geceledim. Birinci ve ikinci teşrik geceleri sona erdikten ve şeytan taşlama ve farz tavafı yaptıktan sonra, abdestsiz tavaf eden kadınlarla birlikte gittim ve onlara Ten'im'den ihrama girmelerini söyledim. Onlar tavaf ve sa'y yaptılar ve tıraş olup ihramdan çıktılar. Geceleyin hep beraber veda tavafı yaptık ve âilemizin yanına döndük. Bu durumda bu haccın sıhhati hakkında bilgi rica ediyorum. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Ne yapalım? Tafsilatlı olarak bize fetva veriniz, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: Birinci olarak: Siz Müzdelife'de gecelemediğinizden dolayı, size dem gerekmez. Zira bunu yapmayı siz istediniz ve iradeniz dışında özür meydana geldi.İkinci olarak: Mina'da yer bulamadığınızdan dolayı, Mina günlerinde Müzdelife'de gecelemenizden dolayı size dem gerekmez. Üçüncü olarak: Abdestsiz olarak tavaf eden üç kadına dem gerekmez. Ancak onların Allah Te'âlâ'ya tevbe etmeleri gerekir ve hepsinin haccı sahihtir ve onların haccı, Kıran haccı sayılır. Çünkü onlar, sahih bir tavaf olarak yaptıkları umre tavaflarından önce hac için ihrama girmişlerdir.Dördüncü olarak: Tavaftan önce oğlunu ve üç kadını abdestten men ettiği için babanın, Allah Teala'ya tevbe etmesi gerekir. (Bölümün numarası 11; Page No. 241) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: