Arafat dağında vakfe yapmak

(7894) no'lu fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: (Bölümün numarası 11; Page No. 212) Hac ibadetini yapan bir kişinin Arafat'ta öğle ve ikindi namazını imamla kıldıktan sonra akşam namazına kadar nafile namaz kılması caiz midir?


Cevap 3: Resulullah (s.a.v.) Arafat günü öğle ve ikindi namazını cem ederek -cem-i takdim- kıldıktan sonra buna bizden daha istekli olduğundan dolayı meşru olsa bile nafile namaz kılmadı. En hayırlı olan amel onun yoluna uyup, sünnetini uygulamaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: