Şeytan taşlamak için başkasına vekalet vermek

(1137) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Kadın, farz olan haccında, aşırı izdihamdan dolayı cemrelere taş atılması hususunda birisini vekil olarak tayin edebilir mi? Yoksa kendisi mi atması gerekir?


Cevap 1: Kadın; hasta, zayıf veya hamile iken, aşırı izdihamdan dolayı haccı farz olan hac olsa da cemrelere taş atmak üzere birine vekâlet verebilir. Aynı zamanda izdihamda namusuna bir halel gelmemesi için de vekâlet verebilir. (Bölümün numarası 11; Page No. 285) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: