Şeytan taşlamak için başkasına vekalet vermek

Şeytan taşlamak için başkasına vekalet vermek (501) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Aşırı izdihamdan dolayı günümüzde kadınlara vekâleten hacta cemrelere taş atılması caiz mi?


Cevap 1: Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: “ Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.” Diğer bir ayette ise şöyle buyuruyor: “Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez.” Bu iki ayeti kerimeden anlıyoruz ki, İslam şeriatında güçlük, zorluk ve benzeri kavramlar yoktur. Kadınların durumları birbirinden farklıdır: Kimileri hamile, kimileri aşırı kilolu veya aşırı zayıf, kimileri hasta, kimileri çok yaşlı ve kimileri de güçlüdürler. Bahsettiğimiz mazeretlerden birine sahip olan bir kadının bulunması durumunda, kadının izniyle bir kişi, önce kendisinin yerine sonra da vekili olduğu kadının yerine cemrelere taş atabilir. Güçlü kadının bu konudaki durumu ise şöyledir: Anormal bir meşakkat olması durumunda kendisine, bahsettiğimiz şekilde vekâlet edilebilir. Ve kişi, önce kendi yerine sonra da vekili olduğu kadının yerine cemrelere taş atar. Vekil de sadece hacılardan olması gerekir. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez (Bölümün numarası 11; Page No. 284) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: