Şeytan taşlamak

(6903) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Allah, hac farizasını yapmaya beni muvaffak etti. Fakat döndükten sonra şeytan taşlamada bir taşın sütuna değmediği, bilakis sadece havuza düştüğü konusunda şüpheye düştüm. Bu, sadece bir şüphe. Eğer böyle ise hacıya ne gerekir?


Cevap 1: Şüphe boşunadır ve sana bir şey gerekmez. Onun sütuna değmediği ve fakat havuza düştüğü farz edilse, bu yine yeterlidir. Çünkü sütuna isabet ettirmek, istenen bir şey değildir. Ancak istenen, onun havuza düşmesidir. (Bölümün numarası 11; Page No. 275) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: