Borcu olanın Hacca gitmesi

(2325) no'lu fetvanın ikinci sorusu: (Bölümün numarası 11; Page No. 46) Soru 2 : 28 yaşındayım. Muhtelif borçlarım yüzünden bugüne kadar hac farizasını yerine getiremedim. Alacaklıların izni olmadan farz haccı ifa edebilir miyim? Vefatım durumunda, borcumu kapatacak bir malımın bulunmadığı da bilinmelidir. Bu konuda açıklama ve bilgilendirme rica ediyorum. Allah sizlere bol ecir ve sevap versin.


Cevap 2 : Haccın farziyetinin şartlarından biri de yoluna güç yetirebilmektir. Mali imkan da güç yetirmeye girer. Kimin ödenmesi istenen bir borcu varsa, yani alacaklıların borçlarını ödemeden hacca gitmesine mani oluyorlarsa, o kimse haccedemez. Çünkü haccetmeye gücü yetmiyordur. Eğer borçlarını ödemesini istemiyorlar ve hoşgörülü olduklarını biliyorsa, haccedebilir. Belki haccı borçlarını ödemesi için hayırlı bir vesile olur. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: