Borcu olanın Hacca gitmesi

(Bölümün numarası 11; Page No. 45)  Borcu olanın Hacca gitmesi ( 2353) no'lu fetva: Soru : Gayrimenkul bankasından, yıllık taksitler şeklinde geri ödemek üzere, 251900 Riyal kredi aldım. Gayrimenkul bankasına olan bu borcum dururken, haccetmem doğru mudur?


Cevap : Yoluna güç yetirebilmek, haccın farz oluşunun şartlarındandır. Hac zamanı yoluna gücün yeter ve senden istenen taksit miktarını ödersen, haccetmen gerekir. Hac ile borcun taksidi aynı döneme denk gelir de ikisini birden ödeme imkanı bulunmazsan, borç taksidinin ödenmesine öncelik verir, haccı mali imkana kavuşuncaya kadar ertelersin. Zira yüce Allah şöyle buyurmuştur: Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: