Kadınların kabir ziyareti

Soru 2: Kabirlerin üzerini yapma, mermerle ve benzeri kabir üzerine ayet yahut ayetler yazmak suretiyle süslemenin hükmü nedir?


Cevap 2: Kabirlerin üzerine mescid yapmak ve onun üzerine kubbe yükseltmek haramdır. Çünkü Hz. Aişe (r.a.), Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin; onlar peygamberlerinin mezarlarını mescid edindiler. Hadis "müttefekun aleyh"tir. Yine Sahih-i Müslim'de Cündüb b. Abdullah'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Dikkat edin, sizden öncekiler (ehl-i kitap) peygamberlerinin ve salih kimselerinin kabirlerini mescidler ediniyorlardı. Dikkat edin, siz de (onlar gibi) kabirleri mescidler edinmeyin. Zira oraya defnedilen kimse hakkında aşırılık vardır. Ancak onun üzerini çiğnemekten yahut üzerine ihtiyacını gidermekten korumak için, burada bir kabir olduğu bilinecek kadar onun yükseltilmesi caizdir. Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Ebu'l-Heyyâc el-Esedi'ye şöyle demiştir: Dikkat et, Resûlüllah'ın (s.a.v.) beni gönderdiği şey için seni gönderiyorum: Yoketmediğin bir resim, düzeltmediğin yüksek bir kabir bırakma. Onu Müslim rivayet etmiştir. Aynı şekilde mermer ve benzeri bir şeyle onu süslemek de haramdır. Zira (Bölümün numarası 9; Page No. 106)  Sahih-i Müslim'de Cabir b. Abdillah'tan (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: Resûlüllah (s.a.v.) kabrin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina yapılmasını yasakladı. Yine bunda, oraya defnedilen kimseyi tazim konusunda aşırılık vardır ve bu şirke götüren bir sebeptir. Yine kabirlerin duvarlarına Kur'ân'dan bir ayet yahut ayetler yahut ondan bir cümle yazmak da haramdır. Çünkü bunda da, Kur'ân'ı basite indirgeme, saygınlığını yok etme ve indiriliş sebebinin dışında bir yerde kullanma söz konusudur ki, onun indiriliş sebebi, tilavetiyle ibadet, onu tedebbür, ondan hüküm çıkarma ve onun hükmüne başvurma gibi durumlardır. Kur'ân'ın başka da olsa, kabirler üzerine mutlak olarak yazı yazmak haramdır. Zira Peygamber (s.a.v.) onun üzerine yazı yazmaktan genel manada men etmiştir. Onu Tirmizî ve diğerleri sahih bir senedle rivayet etmişlerdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: