Kadınların kabir ziyareti

Kadınların kabir ziyareti (1981) no'lu fetva: (Bölümün numarası 9; Page No. 102) Soru: Bazı hocalardan işittim ki, kadınların Resûlüllah'ın (s.a.v.) kabrini ziyaret etmeleri kesinlikle caiz değildir. Eşime ve anneme söyledim fakat bununla ikna olmadılar. Mümkün olan en kısa sürede bana bilgi vermenizi rica ediyorum.


Cevap: Oraya yolculuk yapmaksızın kabirleri ziyaret etmek erkekler için sünnettir. Resûlüllah'ın (s.a.v.) kabri de bunlardandır ki, oraya yolculuk yapmaksızın, şeri ziyaretle onu ziyaret etmek, erkeklere nisbetle sünnettir. Şeri ziyaretten maksat, ölü için mağfiret ve rahmet dileme, ibret ve nasihat alma, ölümü ve onun ötesindeki musibetleri ve nimeti yahut azabı hatırlamadır. Bir kimse müslümanların kabirlerini ziyaret ettiği zaman şöyle der: Mü'min ve müslümanlardan bu diyarın sakinleri, selam sizin üzerinize olsun, inşeallah biz de size kavuşacağız, Allah'tan bize ve size afiyet dileriz. Peygamber'in (s.a.v.) kabrini ve iki sahabesi Ebu Bekir ve Ömer'in (r.a.) kabirlerini ziyaret ettiği zaman, Peygamber'e (s.a.v.) selam ve salavat getirir ve Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (r.a.) hakkında razılık temenni eder.Peygamber'in (s.a.v.) kabri de dahil olmak üzere genel olarak kadınlara nisbetle kabir ziyareti, yasaklanmıştır ve sünnetten değildir. Bilakis Peygamber'in (s.a.v.) kabrini ve diğer kabirleri ziyaret etmeleri onlar için caiz değildir. Zira Ebu Davud, Tirmizî ve İbn Mace, İbn Abbas'tan (r.a.) şöyle rivayet etmişlerdir: Peygamber (s.a.v.) kabirleri ziyaret eden kadınlarla, kabristana mescid yapanlara ve mum yakanlara lanet etti. Yine Tirmizi Ebu Hureyre'den (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: Resûlüllah (s.a.v.) kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etmiştir. Tirmizi şöyle demiştir: Bu hasen ve sahih bir hadistir. (Bölümün numarası 9; Page No. 103) Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen şu hadise gelince: Sizi kabirleri ziyaret etmekten nehyetmiştim, artık onu ziyaret ediniz. bu sadece erkeklere hitaptır ve onu ziyaret etmede onlar için bir izindir, kadınlar buna dahil değildir. Çünkü kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etme hadisleri bunu tahsis etmiştir. Kadınların kabir ziyaretleri hakkında üç sahabenin (r.a.) ve Hz. Aişe'nin (r.a.) Peygamber'den rivayet ettikleri şeye gelince, zikredilen sahih hadislerle mensuhtur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: