Kabir ziyaretinde dua etmek

(1732) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Ölüye dua etmek için kabrin yanında ayakta durmamız yahut oturmamız helal midir?


Cevap4: Meşru kabir ziyaretinde, oraya defnedilen salih kimselerlerden faydalanma değil, nasihat, ibret ve ölümü hatırlama kastedilmelidir. Müslüman, orada bulunan kimsenin yanına varınca şöyle der: Mü'min ve müslümanlardan bu diyarın sakinleri, selam sizin üzerinize olsun, inşeallah biz de size kavuşacağız, Allah'tan bize ve size afiyet dileriz. Dilerse me'sur dualar dışında başka dualarla ölüler için dua eder. Bir zararı def etmek ve bir menfaatı celbetmek için ölülere yalvarmaz ve onlardan yardım istemez. Çünkü dua ibadettir ve onunla sadece tek olan Allah'a yönelmek gerekir. Teberrük için değil, ölüye dua etmek için kabrin yanında durmak yahut oturmakta bir beis yoktur. Definden sonra ölüye sebat ve mağfiret duasında bulunmak için kabrin başında durmak meşrudur. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre, ölüyü defnettikten sonra onun başucunda durur ve şöyle derdi: (Bölümün numarası 9; Page No. 112)  Kardeşiniz için is­tiğfar ediniz, ve onun için sebat (sorulara sarsıl­madan cevap vermesini) isteyiniz. Çünkü o, şu anda sorguya çekilmektedir. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: