Kabir üzerine Kur'ân okumak üzere ücretli bir kimse tutmak

(142) no'lu fetva: Soru: İster kabir üzerine isterse taziye gecesi ve diğer zamanlarda ölü için Kur'ân okumak üzere ücretli adam tutmanın (Bölümün numarası 9; Page No. 36) hükmü nedir? Ücretle okumanın sevabı ölüye ulaşır mı yoksa o batıl mıdır? Eğer batıl ise, ücret alan okuyucu ve ona veren kimse günahkar olur mu ?


Cevap: Kur'ân okumak, sırf bedeni ibadetlerden bir ibadettir. Ölüye okumasından dolayı ücret almak caiz değildir, okuyana ücret vermek de caiz değildir ve onda her hangi bir sevap da yoktur. Bu durumda ücreti alan da verende günahkar olur. Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye şöyle demiştir: "Okumak üzere ücretli adam tutmak ve onu ölüye bağışlamak sahih değildir. Çünkü bu, imamların hiçbirinden nakledilmemiştir. Bilakis âlimler şöyle demişlerdir: Mal için okuyan kimsenin sevabı yoktur ki, hangi şey ölüye bağışlanmaktadır? " Bu konuda asıl olan, ibadetler sakındırma üzerine mebnidir ve onun meşruiyetine şeri bir delil olmadıkça bir ibadet yapılmaz. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat edin. Peygamber'e ... itaat edin. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Bir başka rivayette şöyle buyrulmuştur: Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. (Bölümün numarası 9; Page No. 37) Yani, sahibine reddolunmuştur. Soru soranın sorduğu bu amele gelince, Peygamber'in (s.a.v.) ve sahabesinden her hangi bir kimsenin onu yaptığını bilmiyoruz. En hayırlı yol, Muhammed'in (s.a.v.) yolu ve işlerin en kötüsü de sonradan ihdas edilenlerdir. Bütün hayırlar, iyi niyetle Resûlüllah'ın (s.a.v.) getirdiği şeye tabi olmadadır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Bilakis, kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse (Allah'a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler. Bütün kötülükler, Resûlüllah'ın (s.a.v.) getirdiği şeye muhalefet etmede ve niyeti Allah'tan başkası için amel etmeye sarfetmededir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: