Fetva soran delil ister mi ?

Fetva soran delil ister mi ? Beşinci soru, (6440) no'lu fetvadan: Soru 5: Alime, belirli bir konuda Allah'ın hükmü sorulduğu zaman soru soranın, âlimin verdiği cevaba delil istemesi gerekir mi?. Sonra da delilin sıhhatinin boyutunu sorar mı, yoksa sadece tabi mi olur? Ona tabi olduğu zaman mukallitlerden olmaz mı? Taklit ise haramdır.


Cevap 5: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salât ve selam onun resûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun.Soru soran ilim talebesi ve delilleri anlamada ona iştirak etme gücü varsa, delil hakkında âlime sorar ve kalbi mutmain olması, hüküm ve delilinden açık bilgi ve basiret sahibi olmak için, o konuda münakaşa eder. Yoksa âlimin cevabıyla yetinir. (Bölümün numarası 5; Page No. 66) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: