Fethulbari adıyla adlanmak

(6243) no'lu fetva: Soru: Benim bir çocuğun dünyaya geldi ve ismini "Fetulhbari" koydum. Şu anda on yaşına ulaştı. Mubahlık ve haramlık yönünden bu isimlendirmenin şeri hükmü konusunda sizden fetva istiyorum. Resmi kayıtlara geçtikten sonra bu tamlama ismi, Nayif, Sevap ve Fethi gibi normal bir isme değiştirmek gerekir mi? Bununla ilgili bize bilgi veriniz.


Cevap: Söylenilen "Fethulbari" ismini vermek caizdir ve bunda bir mahzur yoktur. Çünkü o, fazilet yahut Allah Te'âlâ tarafından bir fetih manasınadır. Eğer onu, Abdurrahman yahut Abdullah gibi başka bir isimle değiştirirsen, senin için bir mahzur yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: