Farzı eda ettikten sonra Allah kabul etsin sözünün hükmü

(12141) no'lu fetva: Soru: Bir kimse namaz kıldıktan sonra mesciden çıktıktan veya bir gün Allah için oruç tuttuktan sonra (Allah kabul etsin) şeklinde bir söz söylemesi caiz midir?. Zira ben bu ifadeyi bir emir çeşidi olarak mülahaza ediyorum. Halbuki Allah (c.c.)'ya emredilmez. Bizi bilgilendirin. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın?


Cevap: Mescidden çıkan bir kimsenin Hz. Peygamberden sabit olan şu şekilde bir dua etmesi meşru olan şeklidir: Sizden biriniz câmiye girdiğinde Allah resulüne salât ve selam getirsin. Ardından; "Allah’ım rahmet kapılarını bana aç duasında bulunsun. Çıktığında ise; Allah’ım fazilet kapılarını bana aç" desin. Ama (Allah kabul etsin) diyen bir kimsenin sözü müslüman kardeşi için bir duadır. Bu bir emir değildir, dolayısı ile bunda bir sakınca yoktur. Tıpkı (bizden veya filancadan bunu kabul et) demek gibi. Bu da bir duadır ve emir değildir. (Bölümün numarası 6; Page No. 336) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: