Falcıya gitmek ve ona inanmak

(Bölümün numarası 1; Page No. 611) ( 3, 4, 5, 7)no'lu sorular,(8071) no'lu fetvadan: Soru 2: Bizde bir kadın var. Bütün ibadetleri fazlasıyla yapıyor. Gecenin sonunda olsun, kuşluk vakti olsun fazladan namazları dahi kılar. Her ay üç gün oruç tutar. Ancak o, psikolojik hastalıkları tedavi ediyor diye bir kadına (falcıya) gidiyor. Onun böylesi bir kadına gitmesi caiz midir? ve ona nasihatınız nedir?.Soru 3: İbadetlerini yapan bu kadın bu durumundayken (falcıya gitmeyi sürdürürken) vefat etse, bu haram iş onun amellerine nasıl etki yapar?Soru 4: el-Ganibe diye adlanan bu kadına birçok insan gelip ona sorular sorarlar. O kadın aslında bu olaylara yakın değildir. Mesela, onun köyünden bir kadın gelir ve herhangi bir yerdeki hamile kızının doğum yapıp yapmadığını sorar. Bu falcı bu soruya "Allah bilir" diye cevap vermeyip, "evet" veya "hayır" diye kesin cevap verir. Bu kimseye bu tip sorular sormak caiz midir? Bize bilgi veriniz!


Cevap 2, 3, 4: Falcıya gitmek ve ona inanmak haramdır. Gaybı bilme iddiasında bulunan bu kadına gitmek caiz değildir. Çünkü o kafir bir falcıdır. Gayb ilmi iddiasında bulunan bu ve benzeri gibilere gitmek, birşey istemek ve onlara inanmak caiz değildir. Onlardan istenen şey tedavi amaçlı olsun olmasın farketmez. Efendimizin (s.a.v.)'in şu sözü gayet açıktır. Kim falcıya gitse ve ondan birşey sorsa kırk gün namazı kabul olmaz. İmam Muslim bu hadisi rivayet etti. (Bölümün numarası 1; Page No. 612) Yine bir hadiste şöyle buyrulmuştur: Kim falcıya veya kahine gider ve söylediklerine inanırsa, Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: