Faizi mubah görenden fetva isteme

Faizi mubah görenden fetva isteme. Yedinci soru, (4269) no'lu fetvadan: Soru 7: Âlimlerden biri faizi mubah görüyor ve diyor ki: Faiz, zaruret anında mubah olan her hangi bir haram gibidir. Bu hocanın hükmü nedir? Tevbe eder ve dönerse, bundan sonra sözlerinden istifade edilir mi?


Cevap 7: Hamd, yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun.Bilindiği gibi faiz, Kitap, sünnet ve icma ile haram kılınmıştır. (Bölümün numarası 5; Page No. 65) Bu şahıs, soruda söylendiği gibi sözünden döner ve Allah'a tevbe ederse, tevbe kapısı açıktır. Kim tevbe ederse Allah da onun tevbesini kabul eder. Hakka muvafık olan konulardaki sözlerini almakta bir mani yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: