Fıkıh, Akîde ve Sîret konusunda müracaat edilebilecek (kaynak) kitaplar

(Bölümün numarası 2; Page No. 260) On İkinci soru 8150 rakamlı fetvadan: Soru 12: Akîde, fıkıh konularında müracaat edilebilecek ve bizim için faydalı olabilecek islami kitaplara bizi yönlendirir misiniz?. ( Allah sizi iyiye yönlendirsin), Hz. Peygamberin hayatı hakkında hangi sahih kitapları (önerirsiniz.)?


Cevap 12: Allah'ın yüce kitabını ve peygamber (s.a.v.)'in iki sahih hadis kitabı ve sünenler (olarak bilinen kitaplar) sünnet kitabı olarak, Tevhid (akide) kitaplarından (Tahavî Şerhi) ve (Fethü'l Mecîd Şerhü Kitabi't Tevhîd) adlı kitap, Peygamberin hayatı ve fıkıh konularında (Zâdü'l Meâd Fî Hayri'l Ibâd) adlı kitap, aynı şekilde sana Ahmed b. Teymiye'nin ve öğrencisi İbn Kayyim'in kitaplarını okumayı da tavsiye ediyoruz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: