Ezan, vaktinde okunması

(Bölümün numarası 6; Page No. 81)  Ezanın, vaktin evvelinde henüz vakit girmeden okunması (5953) no'lu fetvanın on dokuzuncu ve yirminci soruları: Soru 19: Bazı müezzinler ezanı, yakın mahallelerdeki mescidlerde namaz kılnacak bir zamana kadar geciktiriyorlar. Diğer mescidlerdeki ezanın duyulması ile namaz kılınabilir mi, yoksa ezan okuyup kamet getirmek mi gerekir? Cevabınızı bekliyorum, Allah sizi muvaffak kılın.


Cevap 19: Müezzinin, diğerleri ile aynı zamanda ezan okumaya çalışması gerekir. Özür veya benzeri durumlar sebebi ile ezanı gecikmiş, mescidde bulunanlar da diğer ezanı duymuşlarsa, artık ihtiyaç kalmadığı için ezanın okunmasına gerek yoktur. Soru 20: Ezanın vakitten on dakika önce okunmasının hükmü nedir. İade edilmesi gerekir mi? Lütfen cevaplayınız. Allah sizi en güzel hayırlarla mükafatlandırsın Cevap 20: Vakit girmeden önce ezan okunması caiz değildir. Ezan okuyan kimsenin okuduğu ezanının vakitten önce okuduğu ortaya çıkarsa ezanın vakit girdikten sonra iade edilmesi gerekir. Sabah namazı ezanı bunun dışındadır. Vakit girmeden önce bir ezan, sonra da vakit girdikten sonra bir ezan okunur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: