Evini vakfettiğini vasiyet ettikten sonra başka bir vasiyetle malının üçte birini vasiyet eden kişinin durumu

(3770) no'lu fetva: Soru: Babam Abdulaziz b. Muhammed Mes'ud el-Kuraşî vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tarihsiz bir vasiyette bulundu. Buna göre Hilletül-ğarib'de bulunan ve Muhammed b. Mutlak'tan kendisine intikal eden evini vasiyet etti. (Bölümün numarası 16; Page No. 277) Vakfiyesine göre iki kurban kesilecektir. Bunlardan biri kendisi diğeri ise Muhammed Mes'ud'un çocukları olan kardeşleri Abdullah ve Sa'd için kesilecektir. Ancak zikri geçen vasiyetin tarihi yoktur. Ayrıca o, malının üçte birini vasiyet etti. Buna göre söz konusu üçte bir, evden, dükkandan çıkarılacak ve geliri ileride vakıf olacaktır. Bu gelirden kendisi, sonra anne babası, ve kardeşi Suud diğer kardeşi Abdullah için kurban kesilecektir. Bu vasiyetin tarihi 17/11/1390 h.dir. Vakfiyenin sureti ekte sunulmuştur.


Cevap: Komisyon soruyu inceledikten ve ekte sunulan iki vasiyete göz attıktan sonra şu fetvayı verdi: 17/11/1390 h. tarihini taşıyan ve malın üçte biri üzerinden yapılan vasiyete göre hareket edilecektir. Tarihsiz vasiyette zikri geçen ev de, üçte bire dahil edilecektir. Evin değeri tüm malın üçte birini karşılıyorsa bununla yetinilecektir. Eğer karşılamıyorsa o zaman kalan maldan üçte bir tamamlanacaktır. Evin değeri üçte birden daha fazla ise tasarruf sahibi olarak varisler buna izin veriyorlarsa evin tamamı üçte bir olarak değerlendirilecektir. Fazlaya izin vermezlerse vasiyet sadece malın üçte birinden geçerli olur, kalan mal varislerindir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: